ILIMAUSSAMI KATERSUUFFIK

Kalaallit Nunaata kujataani illoqarfiup Narsap tunuaniippoq Ilimaussaq alkalinenik katersuuffiusoq, nunarsuup ilaa immikkuullarilluinnartoq.  Aningaasaqarneq eqqarsaatigalugu, ujarak pingaarnerpaaq maligaartuuvoq, sanimut sammisunik meterinik hunnorujulikkaanik silissusilinnik qaleriissaartuulluni, saviminissanillu qaqutigoortunik, uranimik, lithiumimik, zirkoniumimik, zinkimik fluorimillu annertuunik peqarluarluni. Ujarak taanna lujavritemik taaguuteqarpoq 50 kvadratkilometerinillu annertussuseqarluni, taannalu suliniummi tunngaviuvoq.

Suliniummi aatsitassaqarfiusutut missingerneqartut pingasut pilersinneqarsimapput; Kuannersuit, Sørensen aamma Zone 3. Lujavritemi aatsitassaqarfiit tamarmik maligaartuupput nunalluunniit qaavanut qanittumiipput. Aatsitassanut tunngatillugu missingersuutit Australian Joint Ore Reserve Committee code-mut (Australiami aatsitassanut ataatsimiititaliap kodeanut), 2012, naapertuupput, SRK Consultingimiillu suliarineqarlutik. Ulloq manna tikillugu aatsitassat 1 mia. tonsit sinneqartut pilersinneqarsimapput. Aatsitassat taakkua nunarsuaq tamakkerlugu saviminissanik qaqutigoortunik uraninillu annertunerpaanik akoqarput (jordoxidit qaqutigoortut 11,1 mio. tonsit, U3O8-it 593 million pund-it). 2015-imi februaarimi aatsitassanut tabeli uani takuneqarsinnaavoq.

Qillerinermit paasissutissanit Kuannersuarni kiviorarsimasut eqimasut annertunerpaapput, aatsitassat ilaat ‘uuttortakkatut’ taaneqarsimallutik. ‘Aatsitassat missingerneqarnerat’ Kuannersuarni aamma pisimavoq. Sørensenimi Zone 3-milu aatsitassat ‘takussutissaasutut’ immikkoortinneqarsimapput, taamaattorli nunap pissusaata Kuannersuarnut assingunerata takutippaa qillereqqinnermi aatsitassat neriunaateqarnerusumut sukkasuumik immikkoortinneqarsinnaassasut kingornalu ‘aatsitassatut iluanaarutissatut’ taaneqarsinnaajumaarlutik.

Saviminissat qaqutigoortut, urani zinkilu iluanaaruteqaataasinnaassusaat lujavriteqarfiup qutsinneranniipput 10 meterikkaaniillu 250 meterikkaanut silissuseqarlutik. Saviminissat qaqutigoortut, uranit zinkillu saniasigut lithiumimik, scandiumimik zirkoniuminillu peqarluarpoq.

Saviminissat qaqutigoortut, annikinnerusumillu urani fosforsilikatimik steenstrupinimik taaguutilimmik qaqutigoortuusumillu annertunerusumik piupput, sinnerilu zirconiumsilicatini aatsitassaniillutik (lovozerite-kkut ilaanni). Aatsitassaanngitsuni soda silikatit saqquminerpaapput soorlu arfvedsonite, albit aammalu feldspathoid-it. Zinkit sphaleriteni piusarput, lujavrit-nilu siaruarsimasarlutik, taannalu kisiartaalluni sulfidiuvoq tamanit takussaanerusoq.

Ilimaussaq alikalinenik katersuuffiusoq, nunarsuup ilaa immikkuullaril-luinnartoq