Kuannersuarni suliniut najukkami avatangiisinut innarliinissaata minnerpaaffissaaniitinnissaa qitiutillugu pilersaarusiarineqarsimavoq. Tunngaviusumik misissuinerit naammassineqarsimapput, taakkualu suliniummi avatangiisinut tunngatillugu paasissutissanik annertuunik tunniussaqarsimapput.

Sumiiffimmi nunap pissusaa aalaakkaasuunngilaq. Tamatuma nassatarisaanik Ilimaussami katersuuffimmi aatsitassat soorlu lujavrit-it (qaarsoq saviminissat qaqutigoortumik akulik), avatangiisimi tamatumani annertuumik siaruarsimapput. Tamatuma aamma kingunerisaanik pinngoqqaatit pinngortitami pisut nassatarisaanik suliniuteqarfissami amerlisimapput, amerlanertigut nalinginnaasumiik qaffasinnerullutik. Aatsitassarsiornermillu tunngasunik suliaqarnermi avatangiisinut sunniutaasussanik nalilersuinermi tamatuma tunngavik immikkuullarissoq pilersippaa.

Avatangiisinut sunniutaasussanik misissuinerit naammassineqareersimapput, taakkualu takutippaat suliniut najukkami avatangiisinut najukkanilu innuttaasunut ajornartorsiutinik annertuunik pilersitsinavianngitsoq. Qinngornernik annertuumik misissuinerit takutippaat suliniutip kingunerisaanik qinngornernik qinngorfigitinnerit annikitsuararsuussasoq. Pujoralak suliniummit pilersinneqartup annertussusissaa appasissuaraassaaq Europamilu malittarisassaniit appasinnerungaatsiassalluni. Imeq atorneqartoq nakkutigineqassaaq avatangiisimullu siaruarternaveersaarneqassalluni, matumani kangerluit sukumiisumik misissuiffigineqarsimasut iluaqutigalugit. Suliniuteqarfissami nunamik pilernguttoqanngilaq.

Aatsitassarsiornerit tamarmik saviminissat sinnikuinik aatsitassarsiornermilu ujaqqanik qaartitanik isertitaqarfiusinnaanngitsunik pilersitsisarput.

Saviminissat sinnikuit tatsimut (Taseq) Narsap Iluata kujataatungaaniittumi Kuannersuillu aatsitassaqarfiata qanittuanut iliorarneqassapput. Taseq Ilimaussami katersuiffimmiippoq, tatsimilu imeq alkalinimik akuutissamik ujaqqaneersunit annertuumik sunnertisimavoq. Imermi uumassuseqartoqanngilaq imerneqarsinnaananilu. Ataani nuna ujaraasoq krystalisut ippoq pitarsinnaananilu. Taseq taama pissuseqartillugu itersaq/taseq ujarakoorfigissallugu pitsaalluinnarpoq.

Saviminissat igitassaannaat qaleriissaarneqassapput pinngortitamilu pissutsinut akulerunneqassallutik. Saviminissat igitassaannaat annertunertigut basaltiupput avatangiisinut ajoqutaanngitsut. Nalinginnaanerpaat tullia tassaavoq naujait, tassaasoq Ilimaussami katersuuffimmi alkalinemik ujarak sumiiffimmi tassani annertuumik siaruareersimasoq.

Suliniummut tunngatillugu avatangiisinut tunngasut tamarmik siunnersortinit pitsaanerpaanit avatangiisinut sunniutaasartunik nalilersuinermik tekniskiusumik nalunaarusiortarsimasunit annertuumik misissuiffigineqareerput.