KUANNERSUARNI SULINIUT

Kuannersuit saviminissat qaqutigoortunut tunngatillugu suliniutaavoq annertooq, nunani killerni saviminissanik qaqutigoortunik tunisassiortut akornanni nunarsuarmi pingaarnerpaanngorsinnaasoq.

Suliniut Ilimaussami Alkalinenik katersuuffiusumi Kalaallit Nunaata kujataani inissisimavoq. Ullumikkumut aatsitassat (JORC-code-mut naapertuuttut) 1 mia. tonsit sinnillit suliniuteqarfimmi, sumiiffinnut assigiinngitsunut pingasunut – Kuannersuit, Sørensen aamma Zone 3-mut immikkoortinneqarsimapput. Aatsitassat ujaqqamik lujavritemik taaneqartartumit akuupput, saviminissanillu qaqutigoortunik, uranimik zinkimillu akoqarluarlutik.

  • Kuannersuit arlalitsigut immikkuullarissuteqarpoq.
  • Qaqqarsuit pissarsiorfissat angisoorujussuit maniillaanerusut.
  • Sumiiffik, imarmiit ulittartumiit <10 km-erinik ungasitsigisumi, ukioq naallugu toqqaannartumik umiarsuaqartartumi.

Aatsitassat suliarinissaannut akikipput ajornaratillu.

Ataatsimut isigalugu taakkua tunngavigalugit Kuannersuit nunarsuarmi ukiunilu arlalinni pingaarnertut inissisimalluni aatsitassanik pilersuisuusinnaavoq.

Kuannersuit aatsitassarsiorfeqassaaq, immikkoortiteriveqassaaq akuiaaveqassallunilu. Immikkoortiterivimmi aatsitassat 20-25%-inik jordoxidinik qaqutigoortunik akulinnik, zinkinik fluorsparinillu pilersitsisassaaq.

Akuiaavimmi saviminissanik qaqutigoortunik akuiarluakkanik tunisassiassanik pilersitsisassaaq, matumanilu urani saniatigut tunisassiarineqartassalluni.

Saviminissanik qaqutigoortunik tunisassiat tassaassapput suliniummi isertitat 80%-ii, illuatungaanili saniatigut uranimik, zinkimik fluorsparimillu tunisassiat oqimaaqatigiissaarinermut tapertaassallutik.