Kvanefjeldprojektet er udformet med fokus på at minimere indvirkningen af det lokale miljø. Der er gennemført omfattende forundersøgelser, som har givet en dyb forståelse af projektets miljø.

 Den lokale geografi er primært en aktiv erosionszone. Som et resultat heraf, er Ilímaussaq-kompleksets mineraler, herunder lujavrit (sjælden jordartsmalm), blevet spredt bredt i det omgivende miljø. Som følge heraf er en række usædvanlige forekomster naturligt hævet op i projektområdet, ofte over standard-baggrundsniveauer. Dette skaber et atypisk udgangspunkt og referenceniveau for vurderingen af miljøindvirkningen af de minedriftsrelaterede aktiviteter.

Studier af miljømæssige indvirkning konkluderer, at projektet ikke skaber væsentlige problemer for lokalsamfundet eller beboere i nærliggende samfund. Omfattende strålingsundersøgelser viser en ubetydelig stigning i strålingseksponering som følge af projektet. Støvniveauet fra projektet er meget lavt og langt under europæiske grænseværdier. Alt procesvand kontrolleres og holdes isoleret fra miljøet, og effekten på fjordene er studeret nøje. Der er ingen konkurrerende arealanvendelse i projektområdet.

Alle mineprojekter frembringer restprodukter (mineaffald og overfladematerialer), der ikke er økonomiske at bearbejde.

Mineaffald opbevares i et bassin (Tasag) syd for Narsaq-dalen og tæt på Kvanefjeld. Bassinet er placeret på Ilímaussaq-komplekset, og vandet i bassinet er i betydelig grad påvirket af stenenes alkalikemi. Vandet er blottet for liv og er ikke drikkeligt. Den underliggende sten er krystallisk og uigennemtrængelig. Disse karakteristika gør bassinet/søen til et ideelt område for opbevaring af mineaffald.

Overfladematerialer vil blive samlet i forhøjninger, der passer ind i landskabets naturlige udtryk. Størstedelen af overfladematerialerne er basalt, som er miljøvenligt. Den næstmest udbredte forekomst i overfladematerialerne er naujait, en alkalisk sten fra Ilímaussaq-komplekset, som allerede forefindes i det meste af området.

Alle miljømæssige aspekter af projektet er blevet grundigt undersøgt af førende konsulenter, der har leveret tekniske rapporter til miljøkonsekvensvurderingen.