ILIMAUSSAQ-KOMPLEKSET

Placeret bag byen Narsaq i det sydlige Grønland ligger Ilímaussaq-komplekset, som er en unik geologisk forekomst. Den mest økonomisk interessante klippe udgør et flere hundrede meter tykt horisontalt og kuperet lag, der er stærkt beriget med sjældne jordarter, uran, litium, zirconium, zink og fluorit. Stentyper Iujavrit breder sig over mere end 50 kvadratkilometer og danner grundlaget for projektet.

Vurderinger af mineralressourcer er etableret på tre steder inden for projektområdet: Kvanefjeld, Sørensen og Zone 3. Alle tre mineralressourcer viser eksempler på synlige forekomster af lujavrit-åren i overfladen eller nær overfladen. Vurderingerne af mineralressourcerne følger forskrifterne i Australian Joint Ore Reserve Committees (JORC) regler fra 2012 og er udarbejdet af SRK Consulting. Til dato er over 1 milliard tons mineralressourcer blevet identificeret. Ressourcen indeholder et af verdens største lagre af sjældne jordarter og uran (11,1 million tons sjældne jordoxider, 592 million pund U3O8). Ressourcetabellen udarbejdet i februar 2015 kan ses her.

 Den højeste tæthed af borehulsdata er ved Kvanefjeldets depot, hvor dele af ressourcen er kategoriseret som ‘kendt’, hvor også et ‘malmdepot-estimat’ er udarbejdet. Mineralressourcer ved Sørensen og Zone 3 er i kategorien ‘antaget‘, men deres geologiske lighed med Kvanefjeld tyder på, at yderligere boringer uden forbehold vil medføre, at ressourcerne ændres til kategorier af højere sikkerhed og i sidste ende konverteres til status af ’malmdepot’.

Økonomisk interessante forekomster af sjældne jordarter, uran og zink forekommer i de øverste lag af lujavrit-åren og spænder fra ti meters dybde til langt over 250 meter i ægte tykkelse. Udover sjældne jordarter, uran og zink, er lujavrit også rig på litium, scandium og zirconium.

Sjældne jordarter, og i et lidt mindre omfang uran, findes overvejende i sjældne fosforsilikat-mineraler (steenstrupin), og som tillæg i zirkoniumsilikat-mineraler (lovozerit-gruppen). Mineralogien omkring åren er domineret af natriumsilikat-mineraler såsom arfvedsonit, albit og feldspathoid. Zink findes i spharlerit, som er spredt i lujavritten, og er det eneste sulfidmineral der er gennemgående til stede.

ILIMAUSSAQ-KOMPLEKSET ER ET UNIKT GEOLOGISK MILJØ.