Et simpelt procesdiagram er nøglen til se værdien i Kvanefjeld.

Procesdiagrammet består af to stadier. Første stadie, skumflotation ifølge industristandard, koncentrerer mineralet steenstrupin, der indeholder de centrale sjældne jordarter. Zink-koncentrat og flusspat produceres ligeledes på dette stadie.

Det andet stadie, hydrometallurgisk udvaskning af steenstrupin-koncentratet, følges af opløsningsbaseret udvinding af uran. Uran udvindes af opløsningen for at producere slutproduktet uranoxid. De sjældne jordarter udvindes ikke under udvindingen af uran fra opløsningen. De forbliver i en koncentreret opløsning som er et lettilgængeligt intermediært produkt, som kan gå direkte ind i en sjælden jordarts-separationsanlæg.

De usædvanlige Kvanefjeld-mineraler frigør let sjældne jordarter gennem en simpel atmosfærisk syreudvaskning. Normalt kræver det meget høje temperaturer, højt tryk og aggressive kemikalier at udvinde sjældne jordarter fra mere almindelige mineraler, der indeholder sjældne jordarter.

Begge stadier i processen er blevet grundigt afprøvet, og procesdiagrammet gennemgår for tiden yderligere optimering under ledelse af Shenghe Resources Holding Co Ltd, der er en verdensleder inden for teknologi til bearbejdning af sjældne jordarter. Optimeringstests har hidtil været yderst vellykkede, og det vil resultere i forenklinger og væsentlige forbedringer af effektiviteten og omkostningsstrukturen.