KVANEFJELDPROJEKTET

Kvanefjeld er et storskalaprojekt, der har potentiale til at blive den mest betydningsfulde producent af sjældne jordarter i den vestlige verden.

Projektet er centreret om Ilímaussaq-komplekset i det sydlige Grønland, der er unikt i globalt perspektiv. Til dato er mere end 1 milliard tons mineralressourcer blevet identificeret (i overensstemmelse med forskrifterne fra JORC) i projektområdet på tværs af tre forskellige zoner – Kvanefjeld, Sørensen og Zone 3. Det er stentypen lujavrit, der rummer de sjældne jordarter, uran og zink.

  • Kvanefjeld har en række unikke egenskaber.
  • Massive samlinger af ressourcer der for det meste er synlige på overfladen.
  • Lokation er under 10 km fra havnen med direkte adgang til skibsfragt året rundt.

Malmene er modtagelige for simpel, omkostnings-effektiv bearbejdning.

Samlet set kan disse egenskaber potentielt gøre Kvanefjeld til en globalt vigtig leverandør af sjældne jordarter i mange årtier.

Kvanefjeld vil bestå af en mine, et koncentrationsanlæg og et raffinaderi. Koncentrationsanlægget vil producere et mineralkoncentrat bestående af 20-25 % sjældne jordarter oxid (REO), et zink-koncentrat og fluorit.

Raffinaderiet vil producere sjældne jordart-mellemstoffer af høj renhed og uran som biprodukt.

Sjældne jordarter forventes at generere over 80 % af projektets indtægter, mens biprodukterne uran, zink og fluorit bidrager til projektets balance.