Sjældne jordarter fra Kvanefjeldet sikrer verden grønnere teknologi

Grønland har nu muligheden for at blive en central spiller i den globale kamp for et bedre klima.

I denne publikation kan du læse om, hvordan sjældne jordarter fra Kvanefjeldet kan gøre verden mere grøn.

Særligt fire sjældne jordartsmetaller med de eksotiske navne neodymium, dysprosium, praseodymium, terbium.

Disse fire metaller bruges til at lave verdens stærkeste magneter – de såkaldte permanente magneter, som skal sikre den grønne omstilling:

  • Næsten alle elektriske biler bruger motorer, der drives af permanente magneter.
  • Ifølge Det Internationale Energi Agentur kan de nuværende godt 7 mio. elektriske biler på verdensplan stige til knap 140 mio. i 2030 – en stigning på ca. 1.900 %.
  • Moderne vindmøller bruger ligeledes i stigende grad permanente magneter. Der forventes en stigning i vindkraftenergi fra 565 GW i 2018 til 2.000 GW i 2030 – en stigning på ca. 250 %. Til sammenligning har Grønlands største vandkraftværk, Buksefjordsværket, en kapacitet på 0,045 GW. 
  • Elektriske cykler, knallerter og scootere bruger motorer med permanente magneter. Frem mod 2030 forventes en fordobling i salget til knap 60 mio. enheder. 
  • Permanente magneter anvendes også i stort og stigende omfang i industrielle pumper, computere, smartphones og i en lang række andre elektroniske brugsgenstande.

På de følgende sider kan du læse om, hvordan Kvanefjeldet kan dække 15-20% af verdens efterspørgsel på permanente magnetmetaller – og dermed give et afgørende bidrag til den globale kamp mod udledning af drivhusgasser.

Læs mere