Projekt Kvanefjeld - Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed

En vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed danner grundlaget for analyse, overvågning og håndtering af de samfundsmæssige følgevirkninger af et planlagt projekt. Dokumentet (VSB'en) beskriver, hvorledes projektet er udformet til at minimere negative følgevirkninger og maksimere fordele for samfundet.

Formålene med VSB'en er:

  • At beskrive fyldestgørende og sagligt overfor det grønlandske samfund som helhed hvad Grønland, det berørte lokalsamfund og den enkelte borger får ud af projektet.

  • Tidligt i processen at informere og inddrage relevante og berørte borgere og interessenter i en løbende dialog og proces bl.a. gennem informationsog høringsmøder samt relevante medier.

  • Tidligt i processen at informere og inddrage relevante og berørte borgere og interessenter i en løbende dialog og proces bl.a. gennem informationsog høringsmøder samt relevante medier.

  • At foretage en vurdering på grundlag af indsamlede baseline data, for at identificere både positive og negative virkninger på lokalt og nationalt niveau.

  • At optimere de positive virkninger og minimere de negative virkninger i hele projektets levetid og derigennem sikre en bæredygtig udvikling;

  • Meningsfuld inddragelse af berørte byer, bygder og samfund (enkeltpersoner), der pat inddrage berørte byer, bygder og samfund (borgere), som kan blive direkte eller indirekte påvirket, på en meningsfuld måde gennem hele projektets levetid, med brug af og respekt for lokal viden, erfaringer, kultur og værdier.

  • At etablere grundlaget for udarbejdelsen af samarbejdsaftalen (IBA).

VSB'en er udarbejdet i henhold til Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) - Vejledning vedrørende mineralprojekter om processen og udarbejdelse af VSB rapporten.

Læs VSB - Ikke-teknisk sammenfatning.

Link til Naalakkersuisuts høringsportal.