PROJEKT KVANEFJELD - UNDERSØGELSE AF SEJLADSSIKKERHED

Som en del af udnyttelsesansøgning til det grønlandske Selvstyre, skal der udarbejdes en undersøgelse af sejladssikkerhed til og fra minen. Formålet med denne rapport er at foretage en sejladssikkerhedsmæssig undersøgelse af forholdene i driftsfasen i forbindelse med besejling og anløb af havne, anløbsfaciliteter, ankerpladser med videre i udnyttelsesområdet.

Undersøgelsen skal afdække, hvorledes sejladsen tænkes planlagt og sikret bedst muligt i forhold til de risici, der er til stede.

Link til Naalakkersuisuts høringsportal.