Det er vores mål at sikre gennemsigtighed, offentlig høring samt miljø- og samfundsmæssig bæredygtighed i forbindelse med udviklingen af ​​Kvanefjeld-projektet.

Det er et myndighedskrav i relation til at kunne få godkendt en ansøgning om en udnyttelsestilladelse til et råstofprojekt, at der er udarbejdet en Vurdering af Samfundsmæssige Bæredygtighed (VSB), Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) og en Undersøgelse af Sejladssikkerhed.