Greenland Minerals A/S påbegyndte sine opgaver i Grønland i 2007. Selskabet er et datterselskab til australske børsnoterede Greenland Minerals Ltd.

Greenland Minerals A/S er licenshaver til efterforskningsarbejdet og licenshaver til udnyttelsestilladelsen som dækker projektet på Kvanefjeldet. Selskabet varetager arbejdsopgaverne og aktiviteterne i Grønland.

For mere information se sektionen om investorer på Greenland Minerals Ltd. hjemmeside her.